Categorie: "Duurzame energie"

In Amsterdam begint duurzame energie ergens op te lijken

In Amsterdam begint duurzaamheid ergens op te lijken. Het geld dat wordt binnengesleept dankzij de verkochte aandelen Nuon wil de stad steken in een ambitieus plan: een eigen groen energiebedrijf.

Amsterdam wil de zonne- en windenergiestad van Nederland worden en in 2025 met lokaal geproduceerde duurzame energie in één derde van haar energiebehoefte voorzien. De stad gaat daarom een eigen duurzaam energiebedrijf oprichten, dat samen met het bedrijfsleven investeert in duurzame energieproductie in de stad. Nou ja, zo ver is nog niet helemaal, maar het college van B&W gaat wel een onderzoek instellen dat moet resulteren in een businessplan voor dit duurzame energiebedrijf.

Brandende zonnepanelen blussen bloedlink

Beste brandweerlieden, pas op voor zonnepanelen! Het doet groen.blog pijn om te schrijven, maar die mooie zonlichtslurpers kunnen levensgevaarlijk zijn als u lekker een fik staat te blussen. De Belgische zender VTM wijst ons er op. Als een huis in brand staat, blijven zonnepanelen namelijk stroom opladen. Ook al staat de hoofdschakelaar van de elektriciteit uit.

De kans op elektrocutie tijdens het blussen is weliswaar niet groot, maar toch. Een fijne gedachte is het niet als het risico van brandende zonnepanelen niet in uw gevarengeld is verwerkt.  De Belgische brandweer pleit daarom voor een waarschuwingsteken op zonnepanelen. De Duitsers willen naast de voordeur een soortgelijk teken. Tot het zo ver is, krijgen Belgische brandweerlieden extra instructie over het blussen van duurzame woningen.

Shell: ‘In 2050 hoogstens 30 procent duurzaam’

Vertrekkend Shell-topman Jeroen van der Veer toont zich in een interview opnieuw negatief over de kansen voor de huidige generatie wind- en zonne-energie. In het bladvan het Amersfoortse ingenieursbureau DHV zegt hij dat duurzame energie zelfs bij een olieprijs van honderd dollar per vat nog niet rendabel is, en dat voorlopig ook niet wordt.

Alle visionaire bespiegelingen dat in 2050 de helft of meer van de energie duurzaam wordt opgewekt, verwijst hij ook naar het rijk der fabelen. Tegen die tijd is hoogstens 30 procent van de energie duurzaam, stelt van der Veer. Dat komt vooral, doordat de vraag naar energie onverminderd stijgt. Kortom, onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen blijft gigantisch. Kijk, dat is nog eens goed nieuws voor onze vrienden in het Midden-Oosten.

Maffia ontdekt lucratieve bouw windparken

De Italiaanse maffia heeft zich op duurzame energie gestort. Niet uit nobele motieven uiteraard, maar omdat er in Italië goud geld is te verdienen aan voornamelijk windenergie. Het land verstrekt kennelijk verreweg de hoogste subsidies voor groene energie. Of de windturbines nu draaien en stroom produceren of niet, de geldkraan voor de eigenaren blijft onophoudelijk stromen.

Dat maakt het voor maffiosi wel erg aantrekkelijk om - waardelozewindparken te bouwen en die voor veel geld te verkopen aan buitenlandse multinationals. Volgens het het Italiaanse Openbaar Ministerie zijn lokale politici omgekocht om vergunningen te krijgen voor de bouw van windparken. Sicilië is koploper. Op het maffia-eiland zijn al dertig windparken gebouwd. Voor nog eens zestig andere parken zijn vergunningen afgegeven en er liggen nog eens 226 bouwvergunningen voor parken te wachten op goedkeuring.

Leve de recessie, klimaatdoelen komen in zicht

Het is al eerder geschreven op deze plek: leve de recessie. Minister Jacqueline Cramer van Milieu vindt dat nu ook officieel. In een brief van haar die de Volkskrant uit een la in de Tweede Kamer heeft gejat gekregen, staat dat de korte-termijnklimaatdoelen door de recessie vermoedelijk worden gehaald.

Het is allemaal nog niet zeker, maar het ziet er allemaal rooskleurig uit voor de Nederlandse Kyoto-doelen: zes procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2012, ten opzichte van 1990. Volgens Cramer worden ook vergunningen voor windturbines ook sneller afgegeven. Zouden de vliegende W-teams dan toch effect hebben? Laten ze het in Urk maar niet horen.

Samsom: ‘Meer subsidie voor zonnepanelen’

Klimaatpaus van de PvdA, Diederik Samsom, laat van zich horen. In het radioprogramma Vroege Vogels zei hij vanochtend ervoor te gaan pleiten de subsidie op zonnepanelen te verdubbelen. De 88 miljoen euro die het kabinet nu apart heeft gezet, wil hij verhogen met nog eens 72 miljoen euro. Voor bedrijven en voor ons, particulieren. Het extra geld is niet overbodig, want het aantal subsidieaanvragen voor zonne-energie is veel groter dan het beschikbare geld. 

Lovenswaardig initiatief dus van Samsom. Het geld denkt hij te kunnen halen uit vertraagde plannen voor meer windmolens op land. In 2011 staan er namelijk een stuk minder windparken dan aanvankelijk de bedoeling was. Kennelijk sorteren de vliegende W-teams van Cramer nog geen effect in het wegmasseren van protesten tegen windmolens. Het verzet van omwonenden en gemeenten - Urk bijvoorbeeld - op land is nu eenmaal hardnekkig.

Tien Belgische misverstanden over windenergie

De discussie over windmolens beperkt zich niet tot Nederland. Ook in België, en met name in Vlaanderen, steken kennelijk continu protesten de kop op over de aanleg van windparken. De provincie West-Vlaanderen wil daarom voor eens en voor altijd afrekenen met beweringen dat windenergie alleen maar ellende oplevert. In de folder 10 misverstanden over windenergie worden argumenten van tegenstanders stuk voor stuk opgesomd en weersproken. Van de stelling dat windenergie geen betrouwbare bron van elektriciteit is tot de bewering dat windmolens veel vogels doden. Misschien een ideetje om de folder ook in Urk huis-aan-huis te verspreiden?

Shell-topman zegt op tv weer ‘njet’ tegen duurzame energie

Vertrekkend Shell-topman Jeroen van der Veer mocht gisteren in Pauw & Witteman nog eens uitleggen waarom zijn concern niet meer in wind- en zonne-energie wil investeren. Reden: duurzame energie zou bij lange na niet rendabel zijn, en wordt dat evenmin. Gek toch dat ze daar in Spanje heel anders over denken, zei Ahmed Aboutaleb die tegenover Van der Veer zat. Daar wordt het ene na het andere gigantische zonpark uit de grond wordt gestampt. Hierboven Pauw & Witteman in vijf minuten. Op de site is de hele uitzending te zien.

Noordelijk halfrond na Pasen beetje energiezuiniger

Zalig Pasen! Vanaf de dag dat de wederopstandig van Jezus wordt herdacht, doen wij op aarde onbewust ons best het wat zuiniger aan te doen. Op het noordelijk halfrond ligt het stroomverbruik in april en mei namelijk opvallend laag, vergeleken met de rest van het jaar. 

In New Engeland is met name eerste Paasdag bijzonder duurzaam, meldt The New York Times. Sinds 2000 wordt die zondag steevast het minste elektriciteit verbruikt. In Nederland porren wij de kachel meestal nog even op, om die in mei ineens een stuk lager te zetten. Uit CBS-cijfers blijkt dat die maand het stroomverbruik ineens inzakt.