Categorie: "Politiek"

Voorbereiding voor klimaattop Kopenhagen van start

De countdown  naar de allebepalende klimaatop eind dit jaar in Kopenhagen begint morgen in het Duitse Bonn. In de voormalige West-Duitse hoofdstad waar de klimaatafdeling van de Verenigde Naties zijn hoofdkwartier heeft, zijn besprekingen begonnen die moeten leiden tot een tekst waar de regeringsleiders zich later over buigen. Tweehonderd landen doen mee aan de besprekingen.

Makkelijk wordt het niet. De vleesgeworden klimaatramp George Bush mag dan het veld hebben geruimd en Obama mag dan een Green Deal hebben aangekondigd, in de Verenigde Staten staat alles in het teken van de bestrijding van de economische crisis. De ontwikkelingslanden – de misleidende term voor grootmachten India en China – willen juist dat de rijke landen schone technologie betalen.

Al Gore verdacht gemaakt met gemanipuleerde video

Op Amerikaanse sites zwerft een aardig voorbeeld van manipulatie door klimaatsceptici in de Verenigde Staten. In het programma The O’Reilly Factor van Fox News werden uitlatingen van Al Gore tijdens een hoorzitting in het Congres zo geknipt en geplakt dat het leek alsof hij toegaf zich onethisch te verrijken met zijn waarschuwingen voor de dreigende klimaatramp. Gore zei echter dat de inkomsten van zijn boek, film en lezingen naar zijn non-profit klimaatstichting stromen. Hierboven de ongewijzigde opname en HIERRR op de site Media Matters het knip- en plakwerk in de show van Fox News, gepresenteerd door talkshowhost Laura Ingraham. Kijk het filmpje vooral helemaal uit.

Leve de recessie, klimaatdoelen komen in zicht

Het is al eerder geschreven op deze plek: leve de recessie. Minister Jacqueline Cramer van Milieu vindt dat nu ook officieel. In een brief van haar die de Volkskrant uit een la in de Tweede Kamer heeft gejat gekregen, staat dat de korte-termijnklimaatdoelen door de recessie vermoedelijk worden gehaald.

Het is allemaal nog niet zeker, maar het ziet er allemaal rooskleurig uit voor de Nederlandse Kyoto-doelen: zes procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2012, ten opzichte van 1990. Volgens Cramer worden ook vergunningen voor windturbines ook sneller afgegeven. Zouden de vliegende W-teams dan toch effect hebben? Laten ze het in Urk maar niet horen.

Samsom: ‘Meer subsidie voor zonnepanelen’

Klimaatpaus van de PvdA, Diederik Samsom, laat van zich horen. In het radioprogramma Vroege Vogels zei hij vanochtend ervoor te gaan pleiten de subsidie op zonnepanelen te verdubbelen. De 88 miljoen euro die het kabinet nu apart heeft gezet, wil hij verhogen met nog eens 72 miljoen euro. Voor bedrijven en voor ons, particulieren. Het extra geld is niet overbodig, want het aantal subsidieaanvragen voor zonne-energie is veel groter dan het beschikbare geld. 

Lovenswaardig initiatief dus van Samsom. Het geld denkt hij te kunnen halen uit vertraagde plannen voor meer windmolens op land. In 2011 staan er namelijk een stuk minder windparken dan aanvankelijk de bedoeling was. Kennelijk sorteren de vliegende W-teams van Cramer nog geen effect in het wegmasseren van protesten tegen windmolens. Het verzet van omwonenden en gemeenten - Urk bijvoorbeeld - op land is nu eenmaal hardnekkig.

Witte Huis zegt nu officieel: broeikaseffect, best belangrijk

Het Witte Huis zegt het nu eindelijk ook officieel: boeikasgassen, best belangrijk. Volgens het ministerie van milieu, het Environmental Protection Agency (EPA) is het bewijs dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens ‘verpletterend en overtuigend’.

Daarmee committeren de Verenigde Staten zich voor het eerst aan het nemen van maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Ook kweekt het goodwill bij landen als China en India om in actie te komen. Zij hebben altijd gezegd pas een klimaatpolitiek te willen voeren als de grootste vervuiler ter wereld, Amerika, de eerste stap zet.

Tien Belgische misverstanden over windenergie

De discussie over windmolens beperkt zich niet tot Nederland. Ook in België, en met name in Vlaanderen, steken kennelijk continu protesten de kop op over de aanleg van windparken. De provincie West-Vlaanderen wil daarom voor eens en voor altijd afrekenen met beweringen dat windenergie alleen maar ellende oplevert. In de folder 10 misverstanden over windenergie worden argumenten van tegenstanders stuk voor stuk opgesomd en weersproken. Van de stelling dat windenergie geen betrouwbare bron van elektriciteit is tot de bewering dat windmolens veel vogels doden. Misschien een ideetje om de folder ook in Urk huis-aan-huis te verspreiden?

Ginger Spice blijkt wetenschappelijk klimaatscepticus

Een ontluisterend filmmpje voor klimaatsceptici duikt op. De Amerikaanse milieuactivist en journalist Alex Felsinger haalt daarin hun favoriete stelling onderuit dat er 32.000 vooraanstaande wetenschappers zouden zijn die bestrijden dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens. Ter verduidelijking: op de lijst prijken namen als Ginger Spice en Micheal J. Fox.

Stormloop op subsidie voor groene stroom en biomassa

Dat we staan te springen om duurzame energie is vandaag weer eens duidelijk geworden. De subsidiepotten voor groene stroom én biomassa (groen gas) zijn in mum van tijd leeggehaald. Het aantal aanvragen is zo groot dat er moet worden geloot. De ruim 110 miljoen euro voor grote en kleine zonnepanelen was op dag één al een paar keer overtekend.

Vandaag werd duidelijk dat berrijven ook in de rij staan om groen gas te produceren. Het kabinet had er 910 miljoen euro voor beschikbaar gesteld, maar ook dat bedrag blijkt niet genoeg voor alle gegadigden. De stormloop op de subsidiepotten toont ook het failliet aan van de stimuleringsregeling. Niet alleen is de pot te klein voor alle graaihanden, het bedrag verandert ook nog eens elk jaar, waardoor bedrijven geen enkele zekerheid krijgen voor een investering die ze over meerdere jaren uitsmeren.

Obama: zijn zeven groenste plannen

We kunnen geen genoeg krijgen van het wonder uit Amerika, Obama. De president lijkt te goed om waar te zijn, concludeert zelfs de Amerikaanse groene site Treehugger. Het tijdperk waarin het Witte Huis het broeikaseffect weglachte en duurzame energie negeerde lijkt echt voorbij.

Treehugger maakt de balans op van de eerste paar weken Obama en somt zijn zeven beste groene ideeën op. Die variëren van het financieel steunen van hernieuwbare energie en eindelijk meedoen aan wereldwijde afspraken om CO2-uitstoot te verminderen tot het plan voor een corridor van hogesnelheidslijnen door de Verenigde Staten. Het vervelende van plannenmakerij is alleen: ze moeten nog worden uitgevoerd. Dat moet Obama nog bewijzen. Yes he can?

OPEC klaagt over opmars duurzame energie

De OPEC-landen pikken het niet meer. Klimaatbewustzijn en vergezichten over duurzame energie bedreigen hun belangrijkste inkomstenbron en dat schreeuwt om een tegenoffensief. Op de internationale olietop in Parijs zei de secretaris-generaal van de OPEC. Abdullah al-Badri, daarom: ,,Olie is niet verantwoordelijk.”

De schuld van de vervuiling ligt bij de geïndustrialiseerde landen, zegt de OPEC. Wij moeten dus betalen, wat natuurlijk grotendeels waar is. De OPEC-landen doen ook mee aan Kyoto en lijken dus nogal klimaatbewust. Totdat hun inkomstenbron in gevaar komt, want ze houden plannen om de olieproductie te verminderen steevast tegen. Al-Badri bekritiseerde deze week ook nog eens de subsidies op zonne- en windenergie.