Categorie: "Schone lucht"

Dikke streep door invoering milieuzones

We blijven voorlopig nog een tijd roet happen in stads- en dorpscentra. Minister Jacqueline Cramer maakt vandaag bekend dat oude vervuilende bestelwagens voorlopig toch hun vrachtje mogen blijven afleveren. Reden is een dreigende rechtsongelijkheid.

Aanvankelijk zouden oude bestelauto’s zich vanaf 2010 niet meer in de centra mogen vertonen. Maar nu blijkt dat veel nieuwe wagens nog smeriger dan overjarige barrels. Cramer heeft daarom een dikke streep gehaald door de invoering van de milieuzones. Alle bestelauto’s mogen tot zeker 2013 hun goederen overal blijven afleveren. Gemeenten en bedrijven gaan ondertussen opnieuw plannen maken voor milieuzones.

Opmars groene daken in steden

Op de terugreis van een paar dagen weg, struikelde groen.blog in Rotterdam over posters waar groene daken op worden aangeprezen. Rotjeknor heeft inderdaad nogal wat ambities om milieu- en klimaatvriendelijk te worden. Kennelijk past subsidie op groene daken daar ook in. Want wat een paar jaar geleden nog werd beschouwd als een gekke curiositeit, heeft zich inmiddels bewezen als echt functioneel groen.

Groen op daken staat namelijk niet een stuk beter dan kale hopen steen in de stad, het zuivert ook de lucht. Bovendien slurpen groene daken bij een stortbui regenwater, waardoor anders het riool overstroomt. En last but not least dempen de plantjes geluidsoverlast. Rotterdam is niet de enige stad die de voordelen inziet. Meer gemeenten geven subsidie, zoals bijvoorbeeld Groningen. Hierrr, hierrr, hierrr en hierrr een korte bloemlezing met wat marktinfo over groene daken.

Bouw kolencentrales op de helling

De drie omstreden kolencentrales die energiebedrijven in de Eemshaven en op de Maasvlakte willen bouwen staan op de helling. De Raad van State gaat het Europees Hof in Luxemburg vragen hoe het nou eigenlijk zit met de maximaal toegestane uitstoot van zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx). Nederland mag zoals elke lidstaat die troep niet onbeperkt de lucht in spuiten. 

Met die drie toekomstige kolencentrales – twee in de Eemshaven en een op de Maasvlakte - gaan wij veel meer vervuilen dan is toegestaan, denkt milieubeweing. De milieuvergunning die al is afgegeven moet dan in de prullenbak. Het besluit van de Raad van State om het Europees Hof om duidelijkheid te vragen is een belangrijke overwinning in de procedure die de milieubeweging voert. Het duurt namelijk an-der-hal-luf jáár voordat de Europese rechters eindelijk antwoord geven. De bouw van de kolencentrales wordt daardoor sowieso flink vertraagd.

Guerilla-onderzoek doet intrede bij fijnstofproeven

Het RIVM en de Universiteit Utrecht laten zich deze dagen voor hun onderzoek inspireren door het fenomeen guerilla stores. Net als de tijdelijke winkels duikt ook hun onderzoek naar fijnstof net zo snel op als die weer verdwijnt. Te beginnen op het NS-station onder Schiphol, waar vrijwilligers deze week zich rot zweten op hometrainers.

Met het medisch guerilla-experiment willen de onderzoekers het effect van de luchtverontreiniging op de longen meten. Na Schiphol verkast het fijnstofcircus naar een andere locatie. Vermoedelijk wordt dat ergens langs een drukke weg in Rotterdam. Daarna volgt een weiland met veel vee en een plek met veel scheepvaart. In totaal wordt op vijf plekken onderzoek gedaan.

Veel roetfilters trucks zijn grote grap

Tachtig miljoen euro subsidie betaald voor een héél klein beetje schonere lucht. De subsidie voor de halfopen roetfilters op vrachtwagens dingt mee naar de prijs voor grootste blunders van het kabinet.

De Volkskrant schrijft vandaag dat het ministerie van VROM de subsidie per direct stopzet, omdat de filters nauwelijks werken. Soortgelijke filters op personenwagens lijken de lucht vooralsnog wel te zuiveren, maar TNO voert nog onderzoek uit. Op de vrachtwagens met halfopen filters moeten nu gesloten filters komen die wel voldoen. Dat type dringt de roetuitstoot met 90 procent terug.

Oude, vieze barrels duizend euro waard op de sloop

Heeft u nog verschrikkelijk smerige, vervuilende old timers thuis staan? Weg ermee, en wel zo snel mogelijk. De oude troep konden we sowieso al niet meer gebruiken, maar met de nieuwe sloopregeling wordt het nog aantrekkelijker om ‘m weg te doen. Een oud barrel brengt binnenkort namelijk duizend euro op bij de sloop.

Da’s overigens een schijntje vergeleken bij de Duitsers waar een premie van maximaal 2500 euro staat op het laten slopen van je oude auto. In Nederland moeten het dus weer goedkoop Bovendien geldt de premie alleen voor auto’s die vóór 1992 zijn gemaakt. Uiteraard krijgt u het bedrag alleen als u er een veel schonere auto van na 1996 voor heeft teruggekocht.

Milieudefensie geeft gevecht tegen Tweede Maasvlakte op

Milieudefensie heeft de handdoek in de ring gegooid. Geen gevecht meer tegen de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Als compromis is ervoor gekozen om nog dit jaar met het Rotterdamse havenbedrijf te onderzoeken hoe de vervuiling met tien procent kan worden verminderd.

Een en ander staat geformuleerd in het pact met de nogal overtrokken titel: Overeenkomst Duurzame Maasvlakte. Het gaat vooral om de uitstoot van fijn stof, NOX, SO2 en CO2 die lager moeten worden. Milieudefensie stopt in ruil met haar onvermoeibare juridische strijd tegen de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Jolanda zegt: wonen in het groen, altijd gelukkig gezond

Ook zo gehecht aan de stad? Shoppen, naar de bioscoop, op het terras hangen. Hartstikke ongezond allemaal. Ga toch wonen in het bos, een hut op de heide, als het maar dichtbij de natuur is. Dat klinkt niet alleen gezond, je voelt je er ook daadwerkelijk beter door. Vooral als u een kind bent, oudere of maatschappelijk kansloos hoeft u minder vaak naar de huisarts en heeft u minder kans op een depressie en diabetes. 

Jolanda Maas bewijst dat allemaal in haar promotie-onderzoek Vitamine G dat ze van de Universiteit van Utrecht heeft afgerond. Jolanda zegt: ,,Dit komt doordat mensen die meer tijd doorbrengen in een groene woonomgeving sneller herstellen van stress.”

Schonere bedrijfsautootjes, nog héél even wachten

Schone bestelauto’s, ze bestaan. Tenminste, over drie jaar. En als het bedrijfsleven zijn beloften nakomt. Milieuminister Cramer sluit morgen een fijnstofpact met bedrijven dat kleine bedrijfsauto’s veel schoner moet maken. Zij stelt daarvoor een subsidiepot van 51 miljoen euro ter beschikking.

Ondernemers zeggen toe hun wagenpark snel te verschonen en fabrikanten beloven vanaf 2012 elke nieuwe bestelauto standaard van roetfilter te voorzien. Nu heeft nog maar één op de drie bestelwagens een ingebouwde roetfilter, waardoor de auto voldoet aan de hoogste EU-normen voor luchtkwaliteit. Overigens, nieuwe campers vallen ook onder regeling, zodat ook in buitenlandse steden iets minder roet uitblazen.

Sneller opwarmen in schone lucht

Om gek van te worden: wordt de lucht in Europa eindelijk schoner en gezonder, versterkt dat weer de klimaatverandering. Het KNMI heeft de vinger op de zere plek gelegd. Sinds de jaren zeventig komt in Europa steeds minder mist en nevel voor, met het gevolg dat de aarde sneller opwarmt. Het effect is klein maar onmiskaar, concluderen Nederlandse en Franse klimaatonderzoekers.  

De heren hebben zogenoemde zichtmetingen van 342 Europese weerstations geanalyseerd. En wat blijkt: het aantal dagen met mist is de afgelopen dertig jaar gehalveerd. Vooral in regio’s met veel vervuiling is dat te merken. Niet alleen is de lucht zuiverder, overdag is het ook warmer geworden, omdat er minder roetdeeltjes rondzweven die de zon tegenhouden. Niet verrassend dus dat de schonere lucht de nachttemperaturen niet beïnvloedt.