Categorie: "Klimaatverandering"

Erg warm april, na koude nawinter

De afgelopen april was uitzonderlijk: de temperaturen lagen hoog, de zon scheen vaak en er viel weinig regen. De maand was bijna vier graden te warm. In de hele meetreeks sinds 1706 was alleen april 2007 nog warmer. 

Bomen en kruiden bloeien uitbundig door een extreem warme aprilmaand. De achterstand die de Nederlandse fauna had opgelopen door de koude winter is hiermee ingehaald, melden biologen op de website natuurbericht.nl.

De warmte brengt ook droogte met zich mee, waardoor bijvoorbeeld dit jaar maar de helft van het aantal padden van vorig jaar is overgezet. Mezen komen in de problemen omdat zij door de koude winter in een slechte conditie aan het broedseizoen begonnen. Door de snelle weersomslag, gaan de dieren nu pas nestelen, waardoor zij mogelijk een deel van de rupsenpiek missen, die afhankelijk is van bladgroei.

Honderden miljoenen klimaatvluchtelingen verwacht

Het internationale hulpconcern Oxfam heeft becijferd dat we in 2015 met 375 miljoen klimaatvluchtelingen per jaar rekening moeten houden. Een ongelooflijk getal dat rolt uit de analyse van 6.500 natuurrampen die volgens Oxfam sinds 1980 als gevolg van klimaatverandering hebben plaatsgevonden. Over dat getal valt te twisten, maar dát er vluchtelingstromen op gang komen door klimaatverandering is wel duidelijk. Droogtes, overstromingen en stormen zullen vooral in arme landen hun tol eisen.

Oxfam wijst er terecht op dat hulpgelden beter besteed moeten worden. Als voorbeeld hoe het niet moet, noemt de directeur de tsunami in Azië waar aan elk slachtoffer zo’n 1200 Britse pond hulp werd besteed. Een vluchteling in Tjaad moest het daarentegen doen met 23 pond. Er moet ook meer geld naar kwetsbare klimaatgebieden, in plaats van vaste donordarlings, als Tanzania, vindt Oxfam.

‘Vetzucht ramp voor het milieu’

Vetzakken zijn een ramp voor het klimaat. Groen.blog heeft dat niet verzonnen. Het oordeel komt van gerespecteerde Britse wetenschappers. In het International Journal of Epidemiology schrijven ze dat dikkerds niet alleen meer eten, ze schaffen ook grotere auto’s aan.

De onderzoekers hebben berekend dat de Britse bevolking volgend jaar 19 procent meer energie gebruikt voor de voedselproductie dan in 1970, toen er veel minder vetzucht heerste. Omgeslagen naar een miljard dikkerds betekent dat 270 miljoen ton extra emissie van broeikasgassen per jaar. De totale wereldwijde uitstoot bedroeg in het jaar 2000 nog 42 miljard ton.

Klimaatverandering schakelt naar hogere versnelling

Ooit hoopten we dat de temperatuurstijging op aarde onder de twee graden zou blijven. Als we maar aan de goede kant van die magisch grens bleven, zouden we zorgeloos kunnen blijven genieten van de bijen, de bloemen en de vogels. Geen overstromingen, droogtes en vluchtelingenstromen, maar lekker koel weer, met soms een hete zomer. 

Dat punt, de tweegradengrens, komt inmiddels toch gevaarlijk dichtbij. Het Nederlandse klimaatpanel PCCC, met daarin allerlei wetenschappelijke bureaus, schrijft vandaag in zijn rapport De Staat van het Klimaat dat we er maar een fractie van zijn verwijderd. Het is niet de vraag of we over die twee graden duiken, maar hoe groot de schade wordt.

Verzekeringen zien brood in klimaatverandering

Klimaatverandering is niet alleen maar doffe ellende, vindt de verzekeringsbranche. Wereldwijd zinnen zij op nieuwe polissen waarmee wij en bedrijven de schade als gevolg van het broeikaseffect enigszins kunnen afdekken. Zo wordt al gesleuteld aan een polis voor het uitvallen van elektriciteit, voor het geval dat windmolens stilvallen of instorten. Of als zonnepanelen plotseling niet werken.

De oliemaatschappijen en elektriciteitsbedrijven kunnen zich straks indekken tegen schade bij CO2-opslag. Wellicht iets voor Shell in Barendrecht. Ook geven verzekeraars vaker korting op energiezuinig bouwen. En ten slotte kunnen de grote bazen van oliegiganten en kolencentrales zich met een fijne polis indekken tegen mogeijke klimaatclaims.

Guardian: ‘Klimaatexperts geloven er niet meer in’

Klimaatwetenschappers hebben de grootste moeite om de goede moed er een beetje in te houden. Uit een eigen enquête van de Britse krant The Guardian blijkt dat negen van de tien experts en onderzoekers niet meer geloven dat de wereldwijde temperatuurstijging onder de cruciale twee graden Celcius blijft. Bijna driekwart verwacht dat de aarde eind deze eeuw twee tot vier graden warmer is, wat in veel regio’s catastrofaal uitpakt.

Het onderzoekje is gehouden onder 261 klimaatdeskundigen die onlangs deelnamen aan de bijeenkomst in Kopenhagen die als opmaat diende voor de grote VN-conferentie in december. Dan moeten wereldleiders spijkers met koppen slaan om de CO2-uistoot te verminderen. In hun reotriek beloven zij ingrijpende maatregelen, maar wetenschappers hebben er een hard hoofd in. 

‘Afkoeling nadert einde, op naar nieuwe hitterecords’

Het zingt nu al jaren rond: het broeikaseffect is gestopt, want de gemiddelde temperatuur neemt al tien jaar niet meer toe. En inderdaad. Sinds het recordjaar 1998 is het wereldwijd niet meer warmer geworden. Sterker nog, het is alleen maar afgekoeld. Kortom: voer voor ongelovigen van klimaatverandering, irritatie bij klimaatfanaten die erop hameren dat opwarming onverminderd doorgaat. Immers, de warmste jaren ooit dateren van het laatst decennium. 

Wat is waar? De site www.weer.nl van MeteoConsult heeft er een bijzonder aardig stukje aan gewijd. Geen gepolitiseerd betoog, maar een objectieve analyse. Kort gezegd is de conclusie: Ja, de opwarming heeft niet doorgezet, hoewel we juist meer broeikasgassen in de atmosfeer hebben gespoten. En nee, het is veel te vroeg om te zeggen dat klimaatverandering is gekeerd. Er zijn namelijk heel aannemelijke verklaringen voor de vrij abrupte stagnatie van de opwarming. 

Ginger Spice blijkt wetenschappelijk klimaatscepticus

Een ontluisterend filmmpje voor klimaatsceptici duikt op. De Amerikaanse milieuactivist en journalist Alex Felsinger haalt daarin hun favoriete stelling onderuit dat er 32.000 vooraanstaande wetenschappers zouden zijn die bestrijden dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens. Ter verduidelijking: op de lijst prijken namen als Ginger Spice en Micheal J. Fox.